Jubileetentoonstelling

Tijdens het Jubileejaar werd een grote tentoonstelling opgezet in de gangen van de school. Cera sponsorde een duurzaam ophangsysteem en Joren Van Utterbeeck verzorgde de vormgeving. Veel dank ook aan de werkgroep die alles mee mogelijk maakte. 

Hieronder vind je de weergaven van de tentoonstellingspanelen. Je vindt er zowel een uitgebreide tijdlijn over de geschiedenis van de school, meerdere themapanelen als ook klasfotopanelen per kleuterklas of leerjaar. 

Tijdlijn 150 jaar school Battel

Themapanelen

Klasfotopanelen